Stan liczników

Podstawowe dane

Imię i Nazwisko
Adres:

Powinien zawierać ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania
Adres e-mail

Zimna woda 1

Stan

Powinien zawierać 9 cyfr
Numer licznika

Powinien zawierać 12 cyfr

Ciepła woda 1

Stan

Powinien zawierać 9 cyfr
Numer licznika

Powinien zawierać 12 cyfr

Zimna woda 2

Stan

Powinien zawierać 9 cyfr
Numer licznika

Powinien zawierać 12 cyfr

Ciepła woda 2

Stan

Powinien zawierać 9 cyfr
Numer licznika

Powinien zawierać 12 cyfr

Zimna woda 3

Stan

Powinien zawierać 9 cyfr
Numer licznika

Powinien zawierać 12 cyfr

Ciepła woda 3

Stan

Powinien zawierać 9 cyfr
Numer licznika

Powinien zawierać 12 cyfr

Centralne ogrzewanie

Stan

Powinien zawierać 9 cyfr
Numer licznika

Powinien zawierać 12 cyfr

Cyrkulacja ciepłej wody

Stan

Powinien zawierać 9 cyfr
Numer licznika

Powinien zawierać 12 cyfr